ضربان مسکن

ماجرای دریافت هزینه انتقال بابت فروش مسکن مهر پردیس

ماجرای دریافت هزینه انتقال بابت فروش مسکن مهر پردیس 

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس پاسخ می دهد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد