اجاره‌بهای دولتی گرانتر از نرخ موجران

دولت هفته گذشته با هدف ساماندهی بازار اجاره، برای قراردادهای تابستان ۹۹ «سقف رشد اجاره بها» تعیین کرد. اما این ورود دولت توانست تا بازار را مدیریت کند؟در این برنامه «ضربان مسکن» سیگنال این مصوبه دولت به بازار اجاره را بررسی کردیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد