دلار در روزهای اخیر نتوانسته است که از کانال ۳۱ هزار تومان خارج شود. از یک سو، افزایشی های بازار قدرت ندارند که بازارساز ارزی را عقب ببرند و از سوی دیگر، اخبار سیاسی به گونه ای است که معامله گران بزرگ نیز به راحتی حاضر نیستند، تن به  فروش ارز خود بزنند. 

روز سه شنبه مجموعه اخبار به گونه ای نبود که احتمال احیای یک توافق هسته ای را بالا نشان دهد. این موضوع ریسک فروش را برای بازیگران ارزی بالا می برد و موجب می شد که قیمت دلار کانال ۳۱ هزار تومانی را با چسبندگی بالایی حفظ کند.

 یکی از خبرهایی که دیروز استرس معامله گران را افزایش داد،‌ احتمال پایان فرصت برای گفتگو درباره موضوعات هسته ای از سوی یکی از طرف های غربی بود. وزیر خارجه فرانسه مدعی شده بود که تنها چند هفته تا بسته شدن پنجره فرصت احیای برجام باقی مانده است. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و تهران در  مذاکرات دوحه از تاکتیک‌های به تعویق انداختن و بازگشت به مواضع توافق‌شده قبلی استفاده کرد و همزمان برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد.

در این میان برخی فعالان باور دارند که احتمال احیای برجام ضعیف است ولی ممکن است ایران با آمریکتا به یک توافق جدید دست پیدا کند. از نظر برخی فعالان همین اتفاق موجب شده است که احتیاط برای معامله در بازار ارز افزایش پیدا کند. 

رشد قیمت حواله درهم، انتظارات افزایشی را در بازار دلار تقویت می کند. با این حال، عرضه ارز و احتیاط معامله گران موجب شده است که اسکناس آمریکایی رشد خاصی را تجربه نکند.