سکه امامی در بازار در مرز ۱۵ میلیون تومانی خرید و فروش می شود. با این حال، ارزش ذاتی این فلز گران بها بسیار کمتر و در جایگاه ۱۳ میلیون و ۲۵۰هزار تومان قرار دارد. فاصله بالای ۱۳ درصد بین ارزش ذاتی و قیمت بازار موجب شده است که جذابیت خرید فلز گران بهای داخلی برای بازیگران کم ریسک بسیار پایین بیاید و سطح تقاضا کاهش معناداری پیدا کند. 

با وجود اینکه ارزش ذاتی سکه با قیمت بازار فاصله معناداری دارد، قیمت این فلز گران بها در مسیر نزولی قرار نمی گیرد. در واقع زمانی که قیمت دلار و اونس طلا افزایش شدیدی را تجربه نمی کنند، یکی از راه هایی که موجب می شود حباب سکه امامی به سمت صفر میل کند، افت این فلز گران بها است. 

به نظر می رسد سکه به ارزش ذاتی خود نزدیک نمی شود، چرا که انتظارات تورمی معامله گران چندان پایین نیامده است یا حداقل هراس دارند که در آینده نزدیک، قیمت دلار دچار رشد معنادار شود. بر اساس چنین فرضیه ای می توان گفت که حرکت آرام معنادار در بازار سکه ادامه خواهد یافت و این فلز گران بها رشد یا افت معناداری را تجربه نخواهد کرد، مگر اینکه تکلیف تنش های سیاسی مشخص شود یا اینکه دلار حمایت های سنگین فعلی خود را از دست بدهد. 

البته در سوی مقابل، در صورتی که دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد با توجه به حباب فعلی، دشوار است که سکه پا به پای اسکناس آمریکایی حرکت کند. 

احتیاط موقت در بازار دلار 

در اولین روز از دومین هفته مردادماه، اسکناس آمریکایی نیز در یک دامنه بسیار محدود نوسان کرد. دلار از یک سو توان رفتن به زیر محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان را نداشت و از سوی دیگر به بالای مرز ۳۲ هزار تومانی نیز نرفت. روند قیمت اسکناس آمریکایی نشان می دهد که فضای احتیاطی پررنگی بر معاملات حکم فرماست. گزارش ها نیز نشان می دهد که اخیرا کلاه برداری های دلاری در بازار صورت گرفته است و برخی از تعهدات فردایی یکی از صرافی ها پاسخ داده نشده است. 

روند آرام دلار در کنار این تجربیات کلاه برداری موجب شده است که معامله گران با احتیاط بیشتری رفتار کنند. تحلیل گران فنی باور دارند دلار برای اینکه به مسیر صعودی بازگردد، نیاز دارد که از سوی بازارهای همسایه حمایت شود و اسکناس آمریکایی نیز از سطح مقاومتی ۳۲هزار و ۲۰۰ تومان عبور کند. 

در بازارهای همسایه صحبت های معامله گران نشان می دهد که حواله درهم توان زیادی برای رشد قیمت ندارد و پشت خط ۸ هزار و ۸۰۰تومانی گرفتار شده است. در بازار هرات نیز رشد معناداری مشاهده نشده است. در این فضا، تمایل به افت دلار بیشتر به چشم می خورد. با این حال، بیشتر معامله گران باور دارند که با شکست توافق های هسته ای، ممکن است که رشد قیمت یکباره ای در بازار رخ دهد. همین هراس موجب شده است که فروش ها در بازار در سطح بالایی نباشد و قیمت در یک دامنه محدود گرفتار شود.