روز یک شنبه، افت محدود دلار کافی بود تا سکه امامی یک درصد از ارزش ذاتی خود را از دست بدهد. در دومین روز هفته، اسکناس آمریکایی محدوده حمایتی ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی را از دست داد و در محدوده جدید ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت.

افت قیمت دلار موجب شد که در بازار داخلی، فلز گران بهای داخلی با سرعت بیشتری در مسیر نزولی قرار بگیرد و ضمن از دست دادن قطعی مرز ۱۵ میلیون تومانی به زیر محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هدایت شود. برخی گزارش ها حاکی از آن بود که دیشب در بازار خرد، معامله گران حاضر بودند که فلز گران بهای داخلی را در محدوده ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش برسانند.

با این سطح از افت، فاصله ارزش ذاتی و قیمت بازار به حدود ۱۲ درصد رسید. این حالی بود که روز شنبه این فاصله در محدوده ۱۳ درصدی قرار داشت. افت معنادار حباب سکه نشان می دهد که بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی نسبت به روند قیمت دلار به طور قابل توجهی حساس هستند. در این شرایط اگر دلار زیر محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند، شرایط برای کاهش سکه فراهم تر خواهد شد. 

تحلیل گران فنی سکه نیز باور دارند که ماندن فلز گران بهای داخلی زیر محدوده ۱۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قدرت کاهشی ها را بیشتر خواهد کرد. 

photo_2022-08-01_11-23-52