دیشب به یکباره سکه امامی مرز حساس ۱۳ میلیون تومانی را از دست داد . سکه که حتی تا ساعت ۲۱ مرز ۱۳ میلیون تومانی را حفظ کرده بود، با فشار فروشندگان به کانال ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی رفت. افت ۲ ساعته سکه که بین ساعت ۲۰ تا ۲۲ اتفاق افتاد، می تواند روند فلز گران بهای داخلی در روز جاری را تحت تاثیر قرار دهد.

تحلیل گران فنی باور داشتند که سکه، گام اول برای قرار گرفتن در مسیر نزولی را با از دست دادن مرز ۱۳ میلیون تومانی برداشته است و برای برداشتن گام دوم نیاز دارد که حمایت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست بدهد. در صورتی که محدوده حمایتی ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان از دست برود،‌ سرعت افت فلز گران بهای  داخلی بیشتر خواهد شد.

Untitled-72

تکرار یک اتفاق

سکه امامی در غروب شنبه نیز با فشار فروش بازیگران پشت خطی مواجه شد و در مقطعی حتی به زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی رفت. با این حال، با شروع بازار در روز یک شنبه خریداران قدرت نمایی کردند و توانستند فلز گران بهای داخلی را تا محدوده ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رشد دهند.

برخی معامله گران باور دارند که ممکن است معامله گران با شروع روز دوشنبه نیز افت شب گذشته را جبران کنند. البته بخش زیادی از رفتار بازیگران سکه بستگی به این دارد که دلار بتواند زیر محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی تثبیت شود یا اینکه بتواند بار دیگر خود را به سوی مرز ۳۰هزار تومانی بکشاند.

در بازارهای جهانی نیز مرز هزار و ۸۰۰ دلاری اونس طلا برای بازیگران سکه اهمیت دارد. ورود اونس طلا به بالای مرز یاد شده می تواند کمی دیدگاه های افزایشی در بازار داخلی را تقویت کند.

1-01