نرخ دلار در بازار آزاد تهران ۲۹/۱۵۰ تومان معامله می شود، در حالی که در هرات و سلیمانیه به ترتیب ۲۹/۱۶۰ تومان و ۲۹/۳۵۰ تومان است.

سکه مانند روز گذشته زیر کانال ۱۳ میلیون تومان و حباب امروز سکه در حدود ۴۸۰ هزار تومان است.

هر قطعه ربع سکه در بازار ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می شود.