معامله گران دلار دیروز برای ساعتی توانستند این ارز را به سوی محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان هدایت کنند. با این حال، خیلی زود فروشندگان در معاملات به قدرت رسیدند و توانستند که اسکناس آمریکایی را به زیر محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان برگردانند. در این شرایط می توان گفت که خط ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان تبدیل به موضوع ذهنی مهمی برای معامله گران ارزی شده است و آینده دلار به شکست یا از دست رفتن این محدوده بستگی دارد.

برای تغییر مسیر دلار در روزهای اخیر نظریه های زیادی مطرح شده است. به عنوان مثال، گفته می شود، برخی از معامله گران درباره آینده مذاکرات هسته ای دچار تردید شده اند و دیگر مانند قبل خوشبین نیستند که مذاکرات به سرعت به نتیجه خاصی برسد. پس از اینکه چند روز جو خوشبینی شدیدی در بازار وجود داشت،‌اکنون تردیدهایی وجود دارد که دو طرف نتوانند خواست های یکدیگر را در مدت کوتاهی برآورده کنند. با این حال، حتی معامله گرانی که مانند قبل نسبت به توافق هسته ای خوشبین نیستند، تمایلی ندارند که با قدرت در موقعیت خرید قرار بگیرند. آن ها تصور می کنند که هم چنان فرصت توافق وجود دارد و ممکن است اتفاقات غیرمنتظره فضای بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

در چنین فضای نااطمینانی است که گروهی از معامله گران ترجیح می دهند در بازار مداخله خاصی نکنند و گروه دیگری ترجیح می دهند که بر اساس نقاط خاص قیمتی،‌ خرید و فروش های خود را تنظیم کنند. به عنوان مثال امروز از دست رفتن مرز ۲۸هزار تومانی می تواند فروشندگان بیشتری را وارد بازار کند.

photo_۲۰۲۲-۰۱-۱۲_۰۹-۳۳-۱۰