برنامه فرآیند

سلامت صنعت شیر، از واقعیت تا شایعه

ادعای جنجالی یک کارشناس در برنامه زنده تلویزیونی درخصوص آلودگی شیر و فرآورده های لبنی، شوک سنگینی به صنعت شیر و لبنیات کشور وارد کرد. واقعیت ماجرا چه بود؟ در این برنامه چند و چون این ادعا را با دکتر مقدسی در میان گذاشته ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد