برنامه فرآیند

سامانه کولبران، قانون یا ضد قانون؟

وزارت صمت به تازگی تصمیم به حمایت از کولبران گرفته است. کولبران در سامانه ثبت تجارت ثبت نام خواهند کرد. این ثبت نام در حالی است که پیش از این کولبری قاچاق محسوب می شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد