برنامه فرآیند

واردکنندگان زیر ذره بین گمرک

مجلس، قانون مبارزه با پولشویی را به درخواست دولت اصلاح کرد و سازمان گمرک ایران، جز دستگاه های مشمول این قانون قرار گرفت. آئین نامه اجرای این قانون به گمرک ابلاغ شد و براساس آن افراد مشکوک به پولشویی در گمرک شناسایی و با آن ها برخورد می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد