بررسی دلایل قطعی برق در کشور و راهکار های آن

مصرق گاز در بخش خانگی و تجاری رکورد زده است. در صورت ادامه این روند در سال های آینده تامین برق در کشور احتمالا با چالش هایی مواجه خواهد بود که یکی از پیامدهای آن افزایش هزینه مصرف خواهد بود

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد