برنامه فردایی

سهم‌های برنده بعد بازگشت آمریکا به برجام! / آیا مقایسه تطبیقی با سال ۱۳۹۴ درست است؟

چند روز پیش بود که جیک سالیوان گزینه جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای سمت مشاور امنیت ملی در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال عنوان کرده بود دولت بعدی آمریکا قصد دارد بازگشت به برجام را در دستور کار قرار دهد.

موضوعی که طبیعتا با ادبیات دیپلماتیک مطرح و پاسخ دیپلماتیک مواجه شد.

اما اگر بخواهیم این بازگشت را به عنوان پیش فرض تحلیلی برای رفتارشناسی بازار قرار دهیم، طبیعتا رفتار تمام گروه‌ ها یکسان نخواهد بود.

در گفتگویی با سیدفرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سرمایه این سوال را مطرح کرده ‌ایم که در صورت وقوع این بازگشت، کدام گروه ‌ها بشتر منتفع خواهند شد؟ چرا؟ و آیا مقایسه تطبیقی با دور قبلی مذاکرات و گشایش اقتصادی صورت گرفته در سال ۹۴ می ‌تواند به ما در رفتار شناسی بازار و گروه‌ های مختلف بورسی کمک کند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد