برنامه فردایی

شاخص غلط نمای بورس؟

بورس تهران اولین روز کاری اسفند ۹۹ را در حالی به پایان رساند که حدود ۶۰ درصد از سهم‌های بازار صف فروش بودند!

این درحالیست که شاخص کل بورس، شاخص هم وزن بورس و شاخص فرابورس هیچکدام این قرمزی پررنگ را نمایش نمی‌دادند.

دامنه نامتقارن نوسان در یکی دو هفته اخیر خیلی از معادلات قبلی را به هم زده و نه تنها رفتار معاملاتی حرفه‌ای‌ها یا سفته‌بازارن را به هم زده، بلکه غیرحرفه‌ای ها هم نمیتوانند بر اساس مترهای سابق، بازار را تحلیل کنند!

به نظر می‌رسد که تصمیم سازمان بورس برای دامنه نامتقارن نوسان دقیقا به هدف خورده است! شاخص سازی!

در اقتصادی که عملکرد مدیران بورسی بر اساس فراز و فرودهای شاخص کل ارزیابی می‌شود و فشار بر آنها از این کانال وارد می‌شود، جای تعجب ندارد که اقتصاد خوانده‌ها و مالی‌خوانده‌های سازمان تن به این تصمیمات عجیب بگیرند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد