برنامه فردایی

جلسه بورسی سران قوا

گفته می‌شود فردا جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع بورس برگزار خواهد شد.

در این بین موضوعی که قابل توجه است اینکه نامه نویسی و امضا گیری و صدور بیانیه در روزهای اخیر با امضای طیف‌های مختلف در بازار سرمایه شدت یافته و بعضا در این نامه‌ها راهکارهایی ارائه می‌شود که ارتباطی با ماهیت و ذات بازار سرمایه ندارد.

در گفتگویی با مجتبی شهبازی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی حواشی این روزهای بورس پرداخته‌ایم و نیاز این روزهای بورس از نظر ایشان رو جویا شده‌ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد