گزارش کامل اکوایران در این باره را بخوانید:
 


سود چندجانبه طلا از جنگ