اگر نفت روسیه از بازار حذف شود، قیمت نفت تا کجا پیش‌روی خواهد کرد و چه کشورهایی می‌توانند با عرضه بیشتر به فروکش کردن التهاب بازار کمک کنند؟ 

گفتگوی اکوایران در این باره را ببینید: