گزارش کامل اکوایران درباره سناریوهای مختلف تورم در پایان سال را در لینک زیر بخوانید:
 


پیش بینی تورم شب عید 1401