در حالی که به دلیل تحریم ها درآمد ارزی محدود است و از سوی دیگر واردات خودروی با کیفیت مطالبه مصرف کننده است، دولت چگونه این چالش را حل خواهد کرد؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


از سرگیری ورود آیفون مسیر واردات خودرو را مسدود می کند؟