با اینکه تعداد خودروهای عرضه شده در بورس کالا کم است، اما آیا این موضوع می تواند سبب کاهش قیمت خودرو در آینده شود؟ آیا خودروسازهای بزرگ هم از این کانال دست به عرضه خودرو خواهند زد؟