اما کدام مناطق تهران نسبت به زمستان سال گذشته ارزان تر شده است؟ گزارش اکوایران را ببینید: