حالا موضوع پایه پولی دستمایه چالش میان دولتی های قبل و کنونی شده است. کدام راست می گویند؟ کدام دولت پایه پولی را بیشتر بالا برده است؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: