آخرین اخبار پایه پولی 1401

اکوایران: بیشترین افزایش پایه پولی در سال 1401 (تا پایان دی ماه) مربوط به آذر ماه بوده، به طوری که در این ماه پایه پولی 5.3 درصد افزایش یافت و معادل 38.7 همت به پایه پولی کشور افزوده شد. آمارها، مهم‌ترین عامل در افزایش پایه پولی را رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دانند.
شاخص های مربوط به پیاه پولی و سهم پول از نقدینگی که مهم ترین تاثیر را در تورم دارند، رکوردهای بلند مدتی را شکسته اند. موضوعی که زنگ خطر رشد تورم در ماه های آتی را به صدا درآورده است.
باوجود رشد 33 درصدی پایه پولی در پایان تابستان اما رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 2 درصد افت ماهانه داشته است. بررسی های آماری از این شاخص در بازه سه ساله نشان می دهد در سال جاری، مسیر رشد نقطه ای این متغیر نزولی بوده و اکنون در سطح 15 درصد قرار دارد.
نقدینگی در اقتصاد کشور در ماه مهر رشد پایینی را ثبت کرده است در که حالی که پایه پولی رکورد چند ماهه را شکسته است.
آمار پایه پولی کشور که به عنوان موتور نقدینگی شناخته می شود، حکایت از رشد بیشتر تورم در ماه های آینده دارد.
در کل های پولی مرداد ماه 1401 دو اتفاق مهم به ثبت رسید. رشد ماهانه و نقطه ای پایه پولی هم جهت با یکدیگر بوده، رکورد سه ماهه زده و سیری صعودی را ثبت کرد. این همسویی در افزایش متغیر های تورم ساز، در نقدینگی نیز به چشم می خورد و روند ماهانه و نقطه ای این شاخص را ارتقا داد.
شاخص های پولی کشور نشان می دهد، همچنان روند این شاخص های تورم زا ادامه دارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی برداشت دولت از حساب شرکت های دولتی در جهت تامین کسری بودجه را تایید کرد، این خبر نخستین بار توسط اکوایران عنوان شده بود.
سهم عملیات بازار باز هفته دوم تیرماه در رشد پایه پولی ثابت مانده و نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. برخی از کارشناسان این سهم را مهم ارزیابی کرده و معتقدند در حدود 50 درصد از رشد 150 همتی پایه پولی در اردیبهشت ماه امسال از این ناحیه رقم خورده است.
رشد ماهانه پایه پولی در اردیبشهت 1401 بالغ بر 5 درصد به ثبت رسیده است، این عدد بالاترین نرخ رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در دولت رئیسی است.
۱ ۲