آخرین اخبار پایه پولی 1401

بانک مرکزی متغیرهای کلان اردیبهشت ماه را منتشر کرد. در این گزارش رشد ماهانه پایه پولی برابر با 5.16 درصد بوده و به 643 هزار و 365 میلیارد تومان رسیده است. این گزارش تحولات کلان اقتصادی ایران در بخش های دیگر را نیز مورد ارزیابی قرار داده است. تجارت جهانی به عنوان مثالی از بخش های مهم دیگر حاکی از رشد 37 درصدی صادرات گمرکی ایران بوده است.
بررسی سهم منابع پایه پولی در فروردین امسال نشان می دهد سهم خالص داراییهای خارجی و سایراقلام بانک مرکزی بیشترین سطح را در رشد 31.5 درصدی پایه پولی در این مقطع داشته است. تحلیلگران معتقدند رشد درآمدهای نفتی، تسعیر نرخ ارز و معاملات بازار باز مهم ترین دلایل رشد این بخش ها بوده است.
سهم معاملات بازار باز درهفته اول تیر ماه از پایه پولی کاهش پیدا کرده و به مرز 50 هزار میلیارد تومان رسید. کاهش معاملات در این بازار را برخی تحلیلگران نشان از سیاست انقباضی بانک مرکزی در این معاملات می دانند نه لزوما بهتر شدن وضعیت نقدینگی بانکها.
این موضوع جدیدی نیست که دولت ها در وضعیت بد اقتصادی کشور همدیگر را متهم می کنند و تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند.
اکو ایران: وام ازدواج در بهار امسال رشدی 71 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته و به 25 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. برخی تحلیلگران معتقدند در صورتی که تکلیف وام دهی بانک ها فراتر از حد توان نهادهای مالی باشد می تواند با رشد اضافه برداشت ها افزایش تورم را در کشور در پی داشته باشد.
همتی در توئیت اخیر خود این بار نگاه مثبتی به عملکرد بانک مرکزی در خصوص انضیاط پولی داشت اماهنوز هم جای یک سوال را باز گذاشته است. به بیان بهتر زمانی که آمار دقیقی از این متغیر در سال جاری منتشر نشود و ندانیم این شاخص چند همت است؟ می تواند عوامل دیگری نظیر یارانه دولت نیز بانی کاهش متغیر تورم ساز در کشور شده باشد.
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،‌اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
به باور برخی بخشی از رقم پایه پولی که ازسوی بازار باز افزایش پیدا کرده اکنون روندی کاهشی به خود گرفته است. این رقم که متغیر مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز بوده در پایان سال 1400 به 90 همت رسیده بود که اکنون تا 67 همت تقلیل پیدا کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود عدم تحقق هدفگذاری نرخ سود بین بانکی اما بانک مرکزی تصمیم به رفتار انقباضی در بازار باز گرفته است.
رشد ماهانه نقدینگی فروردین 1401 منفی شده و به 4 هزار و 234 میلیارد تومان رسید. کاهش نقدینگی در کشور در حالی رخ داده که اطلاعی از وضعیت پایه پولی در دست نیست.
رشد ماهانه نقدینگی در پایان 1400 در راس دوزاده ماهه قرار گرفته و برابر با 4.5 درصد ثبت شد. به طور کلی بررسی ماهانه متغیرهای پولی در اسفند سال گذشته نشان از شتاب مسیر صعودی رشد ماهانه در این شاخص ها داشته است.
۱ ۲