با اینکه بانک های مرکزی آغاز به اقدامات مقابله ای با تورم کرده اند اما بانک جهانی هشدار داده است که ممکن است وضعیت تورمی کنونی تا سال ها ادامه داشته باشد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


تورم جهانی ادامه دارد