آیا این روند همچنان ادامه دارد؟ گزارش مارکت تایمز اکوایران درباره روند بازارهای جهانی را پس از جلسه فدرال رزرو ببینید: