گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


خبر بد از بازار برنج هندی