آیا می توان انتظار داشت که تابستان صعودی پیش روی بورس باشد؟ گزارش چارسوی اکوایران را ببینید: