به کزارش اکوایران، مهدی حق باعلی اقتصاددان توضیح می دهد که بر چه اساسی قیمت دلار می تواند در یک بازه محدود نوسان کند. این تخمین بر اساس میزان رشد نقدینگی و فروش نفت مورد نیاز برای خنثی سازی آن انجام شده است.