به گزارش اکوایران؛ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در اطلاعیه سامانه کدال صورت عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرده است. با توجه به عملکرد ماهیانه این مجموعه در ماه های قبل، فروش این شرکت در 5 ماهه امسال به 311.88 میلیارد تومان رسیده است. فروش 5 ماهه  ابتدایی سال 1400 برای این مجموعه 158.47 میلیارد تومان بوده است که با در نظر گرفتن 5 ماهه امسال 96.8 درصد رشد کرده. با وجود روند صعودی و افزایش فروش پگاه گیلان در سال جاری، نماد غگیلا در بازار اول فرابورس تهران از ابتدای سال رشد قیمتی نداشته است و ارزش روز سهام این شرکت در این 5 ماهه 15.36 درصد کاهش یافته است. نماد غگیلا در صنعت محصولات غذایی قرار دارد و امید می رفت تا اثر اخبار برجامی بر صنایع ریالی بازار، برای این نماد نیز بازدهی به همراه داشته باشد اما غگیلا بیشترین کاهش ارزش قیمتی خود را امسال در مردادماه تجربه کرد.

فروش ماهانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

شرکت پگاه گیلان در سال قبل توانست 421 میلیارد تومان فروش داشته باشد. این شرکت در 5 ماهه ابتدایی سال قبل 158 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند که در مقایسه با فروش 311 میلیارد تومانی در 5 ماهه 1401 فروش خود را به نسبت، 97 درصد افزایش داده است. فروش خرداد، تیر، و مرداد شرکت در چند سال اخیر بی سابقه بوده است به شکلی که در تیر و مرداد ماه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل نزدیک به 125 درصد رشد فروش داشته اند. حجم فروش ماه های اخیر نشان می دهد که این افزایش قیمت تنها از رشد مقدار فروش حاصل نشده است و دلیل اصلی آن، افزایش نرخ محصولات لبنی در چند ماهه اخیر است.

فروش ماهانه غیلا06.06

بازدهی نماد غگیلا در5 ماهه نخست امسال

نماد غگیلا در ماه های اخیر بازدهی ضعیفی را در بازار اول فرابورس تهران داشته است. این نماد فروردین و اردیبهشت ماه امسال را با روند شاخص کل پیش رفت اما در خرداد ماه روند نزولی قیمت این سهم شروع شد و تیر و مرداد را نیز دربرگرفت. با وجود افزایش نرخ محصولات لبنی در خرداد ماه امسال که یک سیگنال قوی برای سهام غگیلا محسوب می‌شد، این نماد در ماه هایی که رکورد فروش ماهانه خود را می زد، با کاهش ارزش سهام خود در بازار مواجه بود. در مرداد ماه نیز شکل گیری دور جدید مذاکرات برجامی نتوانست به این نماد کمک کند و نوسانات غگیلا در کانال نزولی خود ادامه داشت. سهام شرکت پگاه گیلان از ابتدای سال 15.36 درصد افت کرده است. ارزش بنیادی خوب این نماد مثل فروش ماهانه آن باعث می شود تا درصورت حمایت حقوقی ها از غگیلا و شکست روند حال حاضر این سهم، موقعیتی برای جبران بازدهی ضعیف آن ایجاد کند.

بازدهی غگیلا06.06