گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


کرایه خوابگاه‌های کارمندی روزانه شد