گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


امکان خرید قسطی خودروهای وارداتی