گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


مواجهه بازار املاک جهان با تورم دردناک