اما در مورد آمار فروش نفت داده ها با اعلام منابع دولتی تناقض دارد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: