گزارش اکونومیست درباره این موضوع را در اکوایران ببینید: