مجموع مالیات خودروهای لوکس چقدر است؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: