گزارش اکوایران درباره جزییات خبر را در لینک زیر بخوانید: