با توجه به تغییر دولت عراق و روی کار آمدن دولت جدید در این کشور این سوال مطرح می شود که آیا فعالان اقتصادی می توانند سهم از دست رفته در این بازار را مجدد به دست آورند؟

در این خصوص دبیرکل پیشین اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است که در دولت قبل تمایل برای همکاری با ایران تغییر کرده بود و شاهد کمرنگ شدن سهم صادرات ایران از بازار این کشور بودیم؛ اما در دولت جدید با توجه به رابطه خوب رییس جمهور و نخست وزیر جدید این کشور با ایران این امید در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده که شاهد بهبود روابط اقتصادی ایران و عراق باشیم.

سید حمید حسینی دبیرکل پیشین اتاق مشترک ایران و عراق در این گفت و گو، وضعیت اقتصادی ایران در دولت جدید را تشریح می کند.