دلیل این اتفاق چه بود؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: