شایعاتی که در نوع خود عجیب به حساب می آیند. گزارش کف بازار اکوایران درباره این شایعات و دیگر تحولات بازار ارز را ببینید: