او اخیرا در زمینه صادرات غلات از طریق دریای سیاه نیز موفق عمل کرده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: