گزارش اکوایران درباره برنامه های دولت پکن برای اقتصاد در سال آینده را در لینک زیر بخوانید: