دانشجویان یکی از مهم ترین گروه هایی هستند که هر ساله بار سفر را برای زندگی جدید به سمت کشورهای مقصد می بندند. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: