گزارش اکوایران درباره آخرین وضعیت بازار رهن و اجاره در جنوب تهران را در لینک زیر بخوانید: