گزارش کف بازار اکوایران در باره آخرین تحولات بازار ارز را ببینید: