به عقیده کامران ندری اگر هدف این کمیته احیای بورس به قیمت تضعیف ساختار اقتصاد ایران و ضرر به جیب جامعه و به ویژه دهک های پایین است بهتر است که ادامه نیابد، اما اگر قرار است به سیاست گذار پولی کمک کنند تا تورم یعنی مشکل اول اقتصاد ایران را حل کند، این مثلث اقتصادی راه را درست رفته‌اند. شواهد چه می‌گوید؟ بسیج اقتصاد برای بلند کردن بورس از کف تاریخی قیمت‌های سهم ها یا مهار تورم؟ اولویت اول دولت سیزدهم باید چه چیزی باشد؟ بورس تا پایان سال ۱۴۰۰ به کدام سمت خواهد رفت؟ کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با اکوایران پاسخ می‌دهد.