اما امروز، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شرایط چگونه است؟ آیا افراد نسبت به سرمایه گذاری دارایی های خود حساسیت کمتری نشان می دهند؟ این موضوع را شاید شما در اطزافیان خود بهتر بتوانید رصد کنید.

با این حال در گفتگویی که اخیرا در اکوایران با حسین عبده تبریزی، تحلیلگر مطرح بازارهای مالی انجام داده ایم، یک سوال مشخص مطرح کرده ایم.

برای کسانی که سرمایه اندک و چند ۱۰ میلیون تومانی دارند، او چه بازارهایی را برای سرمایه گذاری مناسب می داند؟ برای مبالغ با صفرهای بیشتر چطور؟ دکتر عبده تبریزی با تاکید بر چیدن پورتفولیو، نکات جالبی را مطرح کرده اند.

گفتگوی کامل اکوایران با دکتر عبده تبریزی را در سایت اکوایران و سایر پلتفرم ها ملاحظه بفرمایید.