به گزارش اکوایران، نگرانی ها بابت افزایش نرخ تورم، کماکان ادامه‌ دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که به باور بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم فعلی ترکیه می‌تواند طی چند ماه آینده به ٣٠ درصد برسد (نرخ تورم ترکیه در حال حاضر ٢١/٣١ درصد است). در کنار امکان بالقوه رشد تورم، نگرانی‌ها درباره کاهش قابل توجه ارزش لیر در برابر دلار نیز به قوت خود باقی است.

پیشتر رویترز گزارش داده بود که دوازده اقتصاددان از سیزده اقتصاددانی که در یک نظرسنجی شرکت کرده اند، انتظار دارند که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در تاریخ ١۶ دسامبر (٢۵ آذر) کاهش دهد. یک اقتصاددان، معتقد بود که بانک مرکزی تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نخواهد کرد و هیچ یک پیش‌بینی‌ای مبنی بر افزایش نرخ بهره نداشتند.

پول ملی ترکیه از نوامبر ٢٠٢١ تا به امروز، ٣١ درصد افت ارزش داشته که بار زیادی را متوجه هزینه خانوارها اعمال کرده است و همچین منجر به فرسایشی شدن دستمزدها و افزایش نرخ تورم کالاهای وارداتی شده است. سیاست‌های اخیر واکنش انتقادی بسیاری از اقتصاددانان و مخالفان دولت اردوغان را در پی داشته است.

«اکوخبر» امروز، به وضعیت این روزهای بازار ارز ترکیه پرداخته بود.