اخیرا هم انریکه مورا و امیر قطر در این راستا به تهران سفر می کنند. گفتگوی اکوایران با دکتر نادر انتصار، استاد دانشگاه آلابامای جنوبی درباره احتمال گشایش در بن بست برجامی را ببینید: