اما در زمینه میدانی جنگ به کدام سود خواهد می رود؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پوتین جنگ را تا کجا ادامه می‌دهد؟